Els probiòtics

Com podem llegir a l’article anterior, dins de les similituds entre el kéfir i el iogurt podem observar que tots dos contenen ferments vius o “les bestioles” (així és com podem anomenar-lo més vulgarment) o, també anomenats probiòtics quan els ingerim.

Però… Què són exactament els probiòtics? Són tan importants com semblen? Realment s’ha observat que tinguen algun benefici?

En aquest article explicarem breument què són els probiòtics i si s’ha vist que tinguin alguna funció en la millora de la nostra salut.

La paraula probiòtic ve del grec i vol dir “per a la vida” i, la veritat, és que no va gens desencaminada aquesta paraula ja que, científicament podríem definir-la com:

«Microorganismes no patògens (és a dir, que no causen malalties) que, quan són ingerits, exerceixen una influència positiva en la salut o la fisiologia de l’hoste».

 

En poques paraules, la pròpia definició dels probiòtics ja ens està indicant que sí, que s’ha observat que exerceixen algun efecte sobre la salut de la persona que els ingereix i, a més, els ceps que més s’han utilitzat com a probiòtics són els que solen ser utilitzades per a la fabricació de dos productes lactis molt consumits avui dia, el iogurt i el kéfir. Aquests gèneres bacterians són el Bifidobacterium i el Lactobacilli que, com vam veure a l’article anterior, s’utilitzen com a starters a l’hora de fermentar el producte.

I… Quins beneficis tenen per a la salut?

Aquesta pregunta és certament difícil de contestar ja que cal tenir en compte moltíssimes coses per poder valorar si els probiòtics exerceixen un efecte positiu o no en la persona. A més, tampoc no podem generalitzar perquè els efectes sobre la salut dependran molt del cep concret, la quantitat de bacteris vius, el temps d’exposició… per tant, és difícil saber com afecten els probiòtics en general.

Per això, en els següents articles desgranarem com afecten certs ceps que podem trobar als productes lactis anteriorment esmentats.

Això sí, no us deixaré així fins al següent article, així que desgranarem una mica més la següent pregunta que també és interessant:

Com haurien de ser les propietats ideals d’un probiòtic?

Doncs sí, com us he dit abans, cada probiòtic és un món i afectarà d’una manera diferent al nostre organisme, però el que sí que sabem en general, és que l’ideal seria que complís amb les següents característiques:

  • Que no sigui patogènic (en resum, que no ens produeixi un perjudici).
  • Tolerància a l’àcid i a les sals biliars: amb això ens assegurem que arribi a la destinació (el còlon) i exerceixi els seus efectes.
  • Adhesió correcta a la paret intestinal: de poc ens serviria que, així com ho ingeríssim, ho perdéssim per la tassa del vàter!
  • Robustesa i supervivència.
  • Estabilitat genètica: perquè sempre sigui el mateix cep i no pugui mutar i passar a produir-nos cap mena d’alteració.

Aquestes són algunes característiques de com serien els ceps ideals d’un probiòtic!

Espero que aquest article us hagi estat útil i hàgiu entès què és un probiòtic i com seria un probiòtic ideal. Sé que no he estat gaire concís amb els beneficis per a la salut, però seria molt precipitat parlar de beneficis generals quan se sap que hi ha molts factors que influeixen i que cada cep és un món.

En els següents articles intentaré aclarir possibles efectes sobre la salut d’alguns dels ceps que podem trobar als productes lactis. Ens llegim aviat!

 

Bibliografía:

  1. Pandey KR, Naik SR, Vakil B v. Probiotics, prebiotics and synbiotics- a review. J Food Sci Technol. 2015 Dec 1;52(12):7577–87.
  2. Chapman CM, Gibson GR, Rowland I. Health benefits of probiotics: are mixtures more effective than single strains? Eur J Nutr. 2011 Feb;50(1):1-17. doi: 10.1007/s00394-010-0166-z. Epub 2011 Jan 13. PMID: 21229254.