Diferències i similituds entre el iogurt i el kéfir

Encara que de base el iogurt i el kéfir podrien considerar-se productes força similars atès que la seva matèria primera és la mateixa, els processos als quals se sotmeten fan que el producte final canviï considerablement, però no per això podem determinar que un o altre sigui més o menys beneficiós per aquesta simple raó.

En qualsevol cas, cadascú tindrà unes característiques que ho faran únic.

A continuació, ensenyaré quines són algunes de les similituds i diferències entre el iogurt i el kéfir per intentar dilucidar els dubtes que m’heu transmès amb les vostres consultes.

Fermentació àcid-làctica Fermentació àcid-alcohòlica
Ús de bacteris per a la fermentació Ús de bacteris i llevats per a la fermentació
Ferments vius (Probiòtic) Ferments vius (Probiòtic)
No conté alcohol Conté alcohol (fins a un 1%)
*Cal tenir-ho en compte per a grups de risc com nens i embarassades
Textura més densa i sabor lleugerament àcid Textura més líquida i sabor més àcid
No presenta efervescència És lleument efervescent a paladar

Com podeu veure, el procés per obtenir ambdós productes acaba diferenciant força el iogurt del kéfir i viceversa. Aquestes diferències es deuen principalment a l’starter que s’utilitza per fer la fermentació.

Però… Què és un starter?

Bàsicament, quan parlem de starter ens referim als tipus de ceps (per exemple; bacterianes) que s’utilitzen per inocular a la llet i que, a partir del procés de fermentació es produeixi un producte o un altre. Com veiem a la taula de dalt, és força diferent el tipus de ceps que s’utilitzen per fer el kéfir o el iogurt.

I no només això, sinó que durant els processos artesanals a què se sotmet el iogurt i el kéfir d’U, també s’observen algunes variacions que ens ajuden a diferenciar el producte final.

Espero que aquesta informació hagi estat del vostre gust! Us llegeixo en comentaris!

 

Bibliografía:

  1. Kéfir o yogur, ¿cuál es la mejor opción? – Lactosa [Internet]. [cited 2022 Sep 7]. Available from: https://lactosa.org/kefir-o-yogur-cual-es-la-mejor-opcion/
  2. Ferrari A, Vinderola G, Weill R. Alimentos fermentados microbiología, nutrición, salud y cultura [Internet]. 2020 [cited 2022 Sep 5]. Available from: https://www.danoneinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/Book-Fermented-Food-2020_sp.pdf