Quants lactis es poden consumir?

Moltes vegades es dubta de quantes racions es poden consumir de lactis, i segurament, es degui al fet que es reben moltes informacions diferents que acaben confonent en consumir.

Per això avui, en aquest article ens basarem en el que diuen les guies respecte a això i, a més, exemplificarem com ha de ser una ració de lactis.

Per ser una mica més concisos, ens centrarem en una de les guies de salut públiques més actualitzades en el camp de la nutrició “Petits Canvis Per Menjar Millor” publicada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya l’any 2018.

Com podem veure a la taula següent, es mostra la freqüència de consum dels diferents grups d’aliments que hauríem de portar per aconseguir portar una alimentació el més saludable possible.

 

GRUP D’ALIMENTS FREQÜÈNCIA DE CONSUM
Hortalisses 2 al dia, com a mínim, al dinar i sopar
Fruites fresques 3 al dia, com a mínim
Cereals integrals A cada àpat
Fruits secs (crus o torrats) 3-7 grapats a la setmana
Llet, iogurt i formatge 1-3 vegades al dia
Carn, peix, ous i llegums No més de dues vegades al dia, alternant entre:
Carn 3-4 vegades a la setmana (màxim 2 vegades a la setmana de carn vermella)
Peix 2-3 vegades a la setmana
Ous 3-4 vegades a la setmana
Llegums 3-4 vegades a la setmana
Aigua En funció de la set
Oli d’oliva verge Per amanir i cuinar

* Taula adaptada de la guia “Petits Canvis Per Menjar Millor” de l’ASPCAT

 

Com podem observar, les recomanacions pel que fa al consum de lactis són força clares, entre 1 i 3 racions al dia. Aquest nombre dependrà sobretot dels costums de la persona, és a dir, dependrà dels gustos a l’hora d’ingerir els aliments, però no implica que una persona tingui una qualitat nutricional inferior per ingerir més o menys lactis.

Ara bé… Què és una ració de lacti? Doncs per aclarir una mica més això, us he portat com serien les racions de lactis de forma visual perquè tot sigui molt més pràctic i no tan tediós que si fos amb gramatges.

1 got de llet o quefir (1 ració)
200-250 ml de llet o quefir
1 iogurt (1/2 ració)
125 ml de iogurt
Formatge curat/semicurat (1 ració)
Uns 30 grams aproximadament
(El que ocupa els dos dits)
Mató i recuit (1 ració)
Uns 100 grams (1/2 terrina)
Formatge fresc (1 ració)
1 terrina petita

 

Bibliografía:

  1. Agència de Salut Pública de Catalunya. Petits Canvis Per Menjar Millor. 2018 Nov [cited 2022 Jul 28]; Available from: https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_salu_tothom/Petits-canvis/petits_canvis_la_guia.pdf
  2. Turck D. Cow’s milk and goat’s milk. World Rev Nutr Diet [Internet]. 2013 [cited 2022 Jul 26];108:56–62. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24029787/
  3. Alimentació saludable per a infants i joves. Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) [Internet]. [cited 2022 Jul 20]. Available from: https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/alimentacio_saludable/Publicacions/publicacions-alimentacio-infants-i-joves/